Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: UZSVM/SBN/4303/2020-SBNH

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ust. § 64 a § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti obce Lštění. Data k 1.8.2020 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v Katastru nemovitostí.pdf

Neznámí vlastnící stav k 1. 8. 2020.pdf

Vyvěšeno: 21. 8. 2020

Datum sejmutí: 1. 11. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět