PF 2021

PF 2021

Do Nového roku zbývá:

AKTUALITY

Daň z nemovitosti 2021

--------------------------------------

Odpady 2021

--------------------------------------

Vše o očkování proti COVID-19

--------------------------------------

Dobrovolné testování na
COVID-19

--------------------------------------

Ukončení sběru elektroodpadu
v roce 2020

--------------------------------------

Rekapitulace práce zastupitelstva v polovině funkčního období

--------------------------------------

Upozornění na krádeže

--------------------------------------

Služby pro seniory v okolí Lštění

--------------------------------------

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete prohlížeč

MAPOVÝ PORTÁL

Vstupte na mapový portál Obce Lštění

Mobilní verze

mobilní verze webu

Energetický štítek budovy

energetický štítek budovy

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hasiči

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů LštěníZnak SDH Lštění

 

Hasičský sbor ve Lštění byl založen ustavující schůzi dne 18.března 1934. Schůze se konala v hostinci U Topolů a byl na ní zvolen přípravný výbor. Do sboru se přihlásilo 26 členů.

První valná hromada se uskutečnila  20.května 1934 v hostinci U Šíbalů. Na valné hromadě bylo zvoleno první představenstvo sboru. První cvičné stejnokroje v počtu 15ti kusů ušil místní občan pan Jaroslav Kubásek. I první výstroj a výzbroj byla Pamětní listpořízena z peněžních darů občanů a členů sboru. Postupem času byl ve sboru založen divadelně-dramatický kroužek, který měl oblibu i úspěch v širokém okolí. V roce 1935 bylo ze sbírky občanů a darů obce zakoupeno hasičské auto a stříkačka EBERT.  Hasičská zbrojnice byla umístěna v Obecním domě, který byl postaven v letech 1935 – 1936 za vydatné pomoci členů sboru.

Po dlouhá léta se sbor zúčastňoval různých cvičení, soutěží a zasahoval u požárů, kterých v té době bylo dost. V období II. světové války a po ní, činnost sboru ochabla. Někteří členové se odstěhovali a někteří ukončili činnost ve sboru.  V roce 1950 bylo evidováno pouze 16 činných členů. Mezi léty 1950 až 1960 pořádal sboru pouze taneční zábavy a občas se členové zúčastnili hasičských soutěží. Po roce 1960 získal sbor několik mladých členů a jeho práce se začínala zlepšovat. Od armády bylo zakoupeno auto TATRA 805 valník. V roce 1969 dosloužila stříkačka EBERT  a byla nahrazena novou moderní PPS 12.

V roce 1991 bylo pro špatný technický stav zrušeno auto T 805. Protože jiné auto bylo pro obec cenově nedostupné, zůstala sboru pouze stříkačka PPS 12, výstroj a výzbroj. V té době se činnost sboru soustředila na prevenci a pomoc obci. V roce 1993 byl prodán Obecní dům a tak veškerý majetek sboru musel být přestěhován do nevyhovující plechové garáži na Obecním úřadě. Po žádosti na Obecní zastupitelstvo bylo schválena výstavba nové hasičské zbrojnice. Rozhodnutí bylo vydáno v roce 1998 a již v roce 1999 byla stavba dokončena a na podzim předána. V roce 1990 jsem oslavili 65. výročí založení sboru.

19.5.2000 byla po  drobných úpravách a nastěhování technicky a výzbroje slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice.

V roce 2002 pomáhali členové sboru obci a obyvatelstvu při odstraňování povodňových škod.

V říjnu byl p. Mervartovi udělen titul !Zasloužilý hasič!. Na začátku roku 2004 nám Obec Lštění kupuje starší hasičskou AVII 30 od podniku Jawa Týnec n/S. Po úpravách, které byli provedeny svépomocí, je auto opatřeno novým lakem, světelnou a zvukovou výstražnou signalizací. Všechny opravy a nové vybavení vozu bylo hrazeno z prostředků OÚ Lštění. Pořízením hasičského auta se zlepšila činnost celého  sboru, do kterého se hlásit mladí lidé z obce. Vznikla zásahová jednotka v počtu 10 osob.

Rok 2004 byl ve znamení 70. výročí založení SDH Lštění

První velkou prověrkou vzniklé jednoty byla ničivá a historicky druhá největší povodeň na řece Sázavě, která byla poslední březnový týden v roce 2006. Po dobu pěti dnů hasiči pomáhali ve dne i v noci zachraňovat majetek občanů i majetek obecní. Po skončení povodních zajišťovali hasiči čištění studní, sklepů, odstraňovali naplavené bahno z cest a z pozemků. Za pomoc při povodních daroval OÚ SDH kalové čerpadlo a osm kusů pracovních obleků včetně bota a rukavic pro zásahovou jednotku.

Ve druhé polovině r. 2007 hasiči odstraňovali škody napáchané vichřicí, která se přehnala přes celé území republiky a způsobila ohromné škody. Ve stejném roce nám OÚ předal místnost, ze které byla vybudována klubovna.

V roce 2008 byla proveden úprava příjezdové cesty na Hradiště odstraněním stromů a náletových dřevin. OÚ nám byla předána motorová pila a elektrocentrála.

V roce 2009 jsem oslavili 75. výročí založení našeho sboru. Oslav se zúčastnili, mimo řádné a zasloužilé členy sboru, starosta okrsku Čerčany , zástupci OÚ a delegace ze sousedních SDH.

V březnu r. 2010 byl uspořádán zájezd do Březí u Mikulova, který byl spoje s prohlídkou hasičské zbrojnice a hasičské techniky. V červnu jsme pomáhali zajišťovat „Dětský den“ na tenisových kurtech ve Lštění. Počátkem srpna se po dlouhotrvajících deštích zvedla hladina Sázavy a byl vyhlášen poplach zásahové jednotce, která zabezpečila uzavření několika místních komunikací a v areálu Pražských vodáren bylo vytaženo potopení osobní vozidlo. Na výzvu Policie ČR bylo odstraněno v Potočinách několik padlých stromů z přístupových komunikací. Koncem srpna jsme jeli na druhý družební zájezd do Březí u Mikulova.

V roce 2011 jsme uspořádali na tenisových kurtech Dětský den, kterého se zúčastnilo 68 dětí z naší obce, z Čerčan a přilehlého okolí. Akce  byla zaměřen na sportovní  a pohybové aktivity.

V dubnu r. 2012 zemřel nejstarší člen sboru p. Jan Ondřich. Členem našeho sboru byl 65 let.

Pohřeb se konal 5.5.2012 na Hradišti a členové sboru ho vyprovodili na poslední cestě.

V červnu se opět konal Dětský den“ za účasti 70 dětí. Pro zájem jsem opakovali soutěžní disciplíny z minulého roku.V průběhu roku byla dokoupena výstroj pro nové členy a doplněna výzbroj pro zásahovou jednotku.

18.11. se konalo slavnostní otevření zrekonstruovaného mostu přes Sázavu. Při této akci zajišťuje SDH, na požádání obce, občerstvení, o které byl z řad přítomných účastníků akce velký zájem.

Z noci 1. na 2.6. se přehnala nad obcí dlouhotrvající silná bouře, která v obci Zlenice zaplavila několik chat a rodinných domů. V 5:30 hod. byl vyhlášen poplach pro zásahovou jednotku, které odstraňovala následky bouře. Během dne začala stoupat Sázava a v odpoledních hodinách bylo uzavřeno několik místních komunikací a v 16:00 i silnice 3.třídy do Zlenic.V nočních hodinách byl uzavřen i most přes Sázavu. Ve večerních hodinách následujícího dne se řeka vrátila do svého koryta a všechna bezpečnostní opatření byla odvolána. Pro naši zásahovou jednotku však práce neskončila. V dalších dnech se členové ZJ věnovali čištění studní, tenisových kurtů, čištění místních příjezdových komunikací do Zlenic.

Z důvodů následků povodně jsme byli nuceni zrušit konání Dětského dne. V chatové oblasti ve Zlenicích v průběhu prázdnin pokračovalo čištění zatopených studní. V srpnu po krupobití a silné bouři odstraňovali členové ZJ z lipové aleje ve Zlenicích popadané větve a jednu lípu, které spadla přes silnici 3. třídy.

V rámci brigádnických hodin byl očištěn a natřen sušák na hadice a byla ošetřena a opravena spodní části hasičského auta Avia 30.

Každoročně  členové SDH Lštění provádějí sběr železného šrotu a ve spolupráci s obcí organizačně zajišťují zázemí při pořádání hudebních koncertů na Hradišti a pravidelně se provádějí zkoušky hasičské výzbroje, výstroje a techniky.

K 30.11.213 je ve sboru evidováno 14 mužů a 4 ženy. Předpokládáme, že s novu výstavbou rodinných domů se do našeho sboru zapojí i další členové.

Dne 15.12.2013 byl Sboru dobrovolných hasičů ve Lštění udělen pamětní list za obětavou pomoc při likvidaci následků povodní v obci v roce 2013.