Obec Lštění
ObecLštění

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů LštěníZnak SDH Lštění

Hasičský sbor ve Lštění byl založen ustavující schůzi dne 18.března 1934. Schůze se konala v hostinci U Topolů a byl na ní zvolen přípravný výbor. Do sboru se přihlásilo 26 členů.

První valná hromada se uskutečnila  20.května 1934 v hostinci U Šíbalů. Na valné hromadě bylo zvoleno první představenstvo sboru. První cvičné stejnokroje v počtu 15ti kusů ušil místní občan pan Jaroslav Kubásek. I první výstroj a výzbroj byla Pamětní listpořízena z peněžních darů občanů a členů sboru. Postupem času byl ve sboru založen divadelně-dramatický kroužek, který měl oblibu i úspěch v širokém okolí. V roce 1935 bylo ze sbírky občanů a darů obce zakoupeno hasičské auto a stříkačka EBERT.  Hasičská zbrojnice byla umístěna v Obecním domě, který byl postaven v letech 1935 – 1936 za vydatné pomoci členů sboru.

Po dlouhá léta se sbor zúčastňoval různých cvičení, soutěží a zasahoval u požárů, kterých v té době bylo dost. V období II. světové války a po ní, činnost sboru ochabla. Někteří členové se odstěhovali a někteří ukončili činnost ve sboru.  V roce 1950 bylo evidováno pouze 16 činných členů. Mezi léty 1950 až 1960 pořádal sboru pouze taneční zábavy a občas se členové zúčastnili hasičských soutěží. Po roce 1960 získal sbor několik mladých členů a jeho práce se začínala zlepšovat. Od armády bylo zakoupeno auto TATRA 805 valník. V roce 1969 dosloužila stříkačka EBERT  a byla nahrazena novou moderní PPS 12.

V roce 1991 bylo pro špatný technický stav zrušeno auto T 805. Protože jiné auto bylo pro obec cenově nedostupné, zůstala sboru pouze stříkačka PPS 12, výstroj a výzbroj. V té době se činnost sboru soustředila na prevenci a pomoc obci. V roce 1993 byl prodán Obecní dům a tak veškerý majetek sboru musel být přestěhován do nevyhovující plechové garáži na Obecním úřadě. Po žádosti na Obecní zastupitelstvo bylo schválena výstavba nové hasičské zbrojnice. Rozhodnutí bylo vydáno v roce 1998 a již v roce 1999 byla stavba dokončena a na podzim předána. V roce 1990 jsem oslavili 65. výročí založení sboru.

19.5.2000 byla po  drobných úpravách a nastěhování technicky a výzbroje slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice.

V roce 2002 pomáhali členové sboru obci a obyvatelstvu při odstraňování povodňových škod.

V říjnu byl p. Mervartovi udělen titul !Zasloužilý hasič!. Na začátku roku 2004 nám Obec Lštění kupuje starší hasičskou AVII 30 od podniku Jawa Týnec n/S. Po úpravách, které byli provedeny svépomocí, je auto opatřeno novým lakem, světelnou a zvukovou výstražnou signalizací. Všechny opravy a nové vybavení vozu bylo hrazeno z prostředků OÚ Lštění. Pořízením hasičského auta se zlepšila činnost celého  sboru, do kterého se hlásit mladí lidé z obce. Vznikla zásahová jednotka v počtu 10 osob.

Rok 2004 byl ve znamení 70. výročí založení SDH Lštění

První velkou prověrkou vzniklé jednoty byla ničivá a historicky druhá největší povodeň na řece Sázavě, která byla poslední březnový týden v roce 2006. Po dobu pěti dnů hasiči pomáhali ve dne i v noci zachraňovat majetek občanů i majetek obecní. Po skončení povodních zajišťovali hasiči čištění studní, sklepů, odstraňovali naplavené bahno z cest a z pozemků. Za pomoc při povodních daroval OÚ SDH kalové čerpadlo a osm kusů pracovních obleků včetně bota a rukavic pro zásahovou jednotku.

Ve druhé polovině r. 2007 hasiči odstraňovali škody napáchané vichřicí, která se přehnala přes celé území republiky a způsobila ohromné škody. Ve stejném roce nám OÚ předal místnost, ze které byla vybudována klubovna.

V roce 2008 byla proveden úprava příjezdové cesty na Hradiště odstraněním stromů a náletových dřevin. OÚ nám byla předána motorová pila a elektrocentrála.

V roce 2009 jsem oslavili 75. výročí založení našeho sboru. Oslav se zúčastnili, mimo řádné a zasloužilé členy sboru, starosta okrsku Čerčany , zástupci OÚ a delegace ze sousedních SDH.

V březnu r. 2010 byl uspořádán zájezd do Březí u Mikulova, který byl spoje s prohlídkou hasičské zbrojnice a hasičské techniky. V červnu jsme pomáhali zajišťovat „Dětský den“ na tenisových kurtech ve Lštění. Počátkem srpna se po dlouhotrvajících deštích zvedla hladina Sázavy a byl vyhlášen poplach zásahové jednotce, která zabezpečila uzavření několika místních komunikací a v areálu Pražských vodáren bylo vytaženo potopení osobní vozidlo. Na výzvu Policie ČR bylo odstraněno v Potočinách několik padlých stromů z přístupových komunikací. Koncem srpna jsme jeli na druhý družební zájezd do Březí u Mikulova.

V roce 2011 jsme uspořádali na tenisových kurtech Dětský den, kterého se zúčastnilo 68 dětí z naší obce, z Čerčan a přilehlého okolí. Akce  byla zaměřen na sportovní  a pohybové aktivity.

V dubnu r. 2012 zemřel nejstarší člen sboru p. Jan Ondřich. Členem našeho sboru byl 65 let.

Pohřeb se konal 5.5.2012 na Hradišti a členové sboru ho vyprovodili na poslední cestě.

V červnu se opět konal Dětský den“ za účasti 70 dětí. Pro zájem jsem opakovali soutěžní disciplíny z minulého roku.V průběhu roku byla dokoupena výstroj pro nové členy a doplněna výzbroj pro zásahovou jednotku.

18.11. se konalo slavnostní otevření zrekonstruovaného mostu přes Sázavu. Při této akci zajišťuje SDH, na požádání obce, občerstvení, o které byl z řad přítomných účastníků akce velký zájem.

Z noci 1. na 2.6. se přehnala nad obcí dlouhotrvající silná bouře, která v obci Zlenice zaplavila několik chat a rodinných domů. V 5:30 hod. byl vyhlášen poplach pro zásahovou jednotku, které odstraňovala následky bouře. Během dne začala stoupat Sázava a v odpoledních hodinách bylo uzavřeno několik místních komunikací a v 16:00 i silnice 3.třídy do Zlenic.V nočních hodinách byl uzavřen i most přes Sázavu. Ve večerních hodinách následujícího dne se řeka vrátila do svého koryta a všechna bezpečnostní opatření byla odvolána. Pro naši zásahovou jednotku však práce neskončila. V dalších dnech se členové ZJ věnovali čištění studní, tenisových kurtů, čištění místních příjezdových komunikací do Zlenic.

Z důvodů následků povodně jsme byli nuceni zrušit konání Dětského dne. V chatové oblasti ve Zlenicích v průběhu prázdnin pokračovalo čištění zatopených studní. V srpnu po krupobití a silné bouři odstraňovali členové ZJ z lipové aleje ve Zlenicích popadané větve a jednu lípu, které spadla přes silnici 3. třídy.

V rámci brigádnických hodin byl očištěn a natřen sušák na hadice a byla ošetřena a opravena spodní části hasičského auta Avia 30.

Každoročně  členové SDH Lštění provádějí sběr železného šrotu a ve spolupráci s obcí organizačně zajišťují zázemí při pořádání hudebních koncertů na Hradišti a pravidelně se provádějí zkoušky hasičské výzbroje, výstroje a techniky.

K 30.11.213 je ve sboru evidováno 14 mužů a 4 ženy. Předpokládáme, že s novu výstavbou rodinných domů se do našeho sboru zapojí i další členové.

Dne 15.12.2013 byl Sboru dobrovolných hasičů ve Lštění udělen pamětní list za obětavou pomoc při likvidaci následků povodní v obci v roce 2013.

Mapové portály obce Lštění

Mapová aplikace CLEERIO
Mapový portál

Interaktivní mapa obce
Interaktivní mapa

ČEZ – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní aplikace V OBRAZE

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.